Urban Farming/ Agrikilti Iben

Timoun jodi,granmoun demen.

17359955282_84c912a2cf_zAn nou byen antreteni timoun yo,paske se kom yon ti pye bwa yo ye, menm janw pran swen yon ti pye bwa, se jan sa lap devlope,siw byen wouzel,ak veye sou li konstamman,lap leve anfom epi tout moun ap gen anvi  gadel ,men siw neglijel,lap vin kwachwoko e menm mouri.Pou nou genyen yon bon demen tout bon vre,ebyen an nou  panse depi jodi a ak timoun yo,nan kalite edikasyon ak fomasyon  nap ba yo.Ede yo fome karakte yo,sansibilize yo,cheche mwayen pou ede yo onet ak tet yo depi piti,paske si nou neglije yo,lap enposib pou nou espere genyen yon bon demen,nou pa ka di nou vle yon bon  kay san nou pa fe yon bon fondman pou kay sa.An nou konstwi  timoun yo depi kounya,nan edikasyon nap ba yo nan fanmi an,nan fomasyon nap ba yo lekol,nan ede nap ede yo pou yo onet ak tet yo,ak ti zanmi ak paran yo, nan jan nap ede yo rete pozitif nan lavi,bay tet yo vale pou yo konnen yo se fiti ero pou peyi yo!Pou nou ka genyen  yon bon jenes ak granmoun demen ki enspire konfyans,edike,fome epi ki ap kapab bay bon oryantasyon ak lot timoun e ki pap kite lot moun manipile yo,minimize vale yo.  Ekri pa:Justin Jesula. The children are the future.